Siirrettyjen numeroiden haku

Rekisteriseloste

En usko, että tätä tarvitsee, koska sivulla harjoitetaan aivan tavanomaista logitusta, jota tapahtuu muutenkin WWW-palvelimen toimesta. Kyseltyjä puhelinnumeroita ei yhdistetä ihmisiin vaan käytetään lähinnä bugien ja tietomurtojen tunnistamiseen. Tässä tapauksessa tiedot ajetaan tekstitiedoston sijaan tietokantaan, niin pelaan nyt varman päälle kuitenkin.

Palaa etusivulle.

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi

Joel Lehtonen

Yhteystiedot

Agora, Ag C233.2
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Joel Lehtonen

Yhteystiedot

Agora, Ag C233.2
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Rekisterin nimi

Kyselyloki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kyselyloki sisältää tiedot jokaisesta sivulatauksesta tällä www-sivulla. Rekisteriin kuuluvia tietoja käytetään virheiden ja tietomurtoyritysten jäljittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjien toimesta tehdyt sivulataukset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ko. alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin tietojen luovutukset ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Tietokanta sijaitsee tietokantapalvelimella, jonne on käyttöoikeus on Joel Lehtosella.